SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Kontrola Dostępu
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

Kontrola Dostępu

System Kontroli Dostępu  IKR-KD firmy Selkod jest zbudowany w oparciu o Kontroler IKR, który pozwala na realizację wszystkich trzech elementów kontroli dostępu:

·Identyfikację

·Kontrolę

·Rejestracje zdarzeń

Systemy IKR mogą być instalowane w małych obiektach dla pojedynczych punktów  kontroli dostępu jak również w dużych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej (szkoły, biura, hotele, obiekty sportowe) .

Identyfikacja osób może być realizowana poprzez karty zbliżeniowe (w tym również płatnicze z funkcją PayPass), kody klawiaturowe, piloty radiowe, linie papilarne palca lub dłoni, które są odczytywane przez odpowiednie czytniki. System IKR obsługuje wszystkie obecnie stosowane standardy komunikacji urządzeń identyfikacyjnych.

Kontrola w systemie IKR może obejmować kontrolę użytkowników określonego obiektu jak również kontrolę samego obiektu.

Kontrola użytkowników obiektu jest realizowana przez przydzielenie praw dostępu (wejścia/wyjścia) do obiektu lub określonego pomieszczenia za pomocą identyfikatorów. Poszczególne osoby mogą mieć prawo dostępu ograniczone pod względem obszarowym, czasowym i ilościowym.

Kontrola samego obiektu chronionego może być realizowana poprzez monitorowanie sygnałów z różnych czujników (czujnik otwarcia drzwi, czujnik ruchu, obecność w strefie nadzorowanej). Dla każdego z nich można zdefiniować określone reakcje.

Rejestracja zdarzeń jest realizowana w obu metodach kontroli obiektu chronionego. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w Kontrolerze i mogą być przesłane do bazy danych komputera nadrzędnego systemu IKR. Dane te można wykorzystać do uzyskania informacji i raportów o stanie kontrolowanego obiektu, ruchu osób w określonym obszarze oraz ich czasie pracy

Kontroler IKR może pracować w trybie off-line lub on-line. Rozwiązanie to pozwala na pracę całego systemu bez ciągłej komunikacji z komputerem nadrzędnym, szybką reakcję kontrolera na zaistniałe zdarzenia oraz ich rejestrację.
 

  więcej

  Oprogramowanie KD

 Wróć ...
SELKOD rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy