SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

Rejestracja Czasu Pracy  jest realizowana w oparciu o system IKR firmy Selkod.

System składa się z czytników kart zbliżeniowych oraz kontrolera IKR, który nadzoruje ich pracę. Czytniki mogą pracować równocześnie w systemie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu lub funkcje te mogą być rozdzielone   

Każdy pracownik posiadający  identyfikator w postaci karty zbliżeniowej jest zobowiązany do jego zarejestrowania podczas każdorazowego wejścia-wyjścia z zakładu pracy. Kontroler zapamiętuje numer identyfikatora, datę, czas i miejsce rejestracji. Dane z kontrolera są gromadzone w bazie danych SQL Firebird na serwerze głównym. Wykorzystując te informacje program RCP może sporządzać zestawienia i raporty o czasie pracy poszczególnych pracowników lub dane te mogą być wykorzystane w dowolnym oprogramowaniu poprzez interfejs wymiany danych.

 

Kontroler IKR oprócz funkcji nadzoru nad czytnikami pełni rolę bufora pamięci rejestracji, dzięki czemu system może pracować bez ciągłej komunikacji z komputerem PC. Komunikacja kontrolera może być realizowana w standardzie RS232, RS485 lub Ethernet.

Najczęściej w punkcie rejestracji jest jeden czytnik SCR06 lub dwa czytniki np. SCR03 - jeden jako WEJŚCIE drugi jako WYJŚCIE. W przypadku dużej ilości pracowników dla zwiększenia przepustowości można dołączyć dodatkowe czytniki.
Czytnik SCR06  posiada  wyświetlacz z widoczną datą i godziną oraz klawiaturę umożliwiającą przełączanie kilku trybów pracy czytnika np. wejście / wyjście / wyjście służbowe.
Czytnik SCR03 nie posiada wyświetlacza ani klawiatury, może natomiast pracować w trudnych warunkach atmosferycznych.

System IKR może także współpracować z systemem wideo-rejestracji i monitoringu. Wideo-rejestracja polega na umieszczeniu kamery w okolicy czytnika i sfotografowaniu pracownika w chwili odczytu identyfikatora oraz  zapisaniu jego fotografii w bazie danych wraz z rejestracją czasu wejścia/wyjścia. Kamera umieszczona w odpowiednim miejscu punktu rejestracji może być wykorzystana także do monitoringu wizyjnego CCTV i rejestrować wszystkie przechodzące osoby.


  Oprogramowanie RCP

Czytnik SCR06

 Wróć ...
SELKOD rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy