SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Oprogramowanie Kontroli Dostępu (KD) w wersji sieciowej

W dniu dzisiejszym wprowadzamy do obrotu nową wersję systemu IKR. Nowe oprogramowanie poza zwiększoną wydajnością zostało wzbogacone o  wiele nowych funkcji, z których najważniejszą jest pełne usieciowienie całego systemu: każdy moduł może był włączony jednocześnie na nawet dziesięciu stanowiskach. Ponadto wprowadzono możliwość skonfigurowania programu w wersji mini: bez modułu Uprawnienia (karta jest wtedy automatycznie uprawniania w momencie przydzielania użytkownikowi w  module Karty).

 

PEW - Program Ewidencji Wjazdów

PEW jest systemem sieciowym służącym do nadzoru ruchu samochodów ciężarowych wjeżdżających na teren zakładu. Firmy transportowe za pomocą modułu intranetowego wpisują do systemu zaplanowane wjazdy tzw. awizacje. Następnie na stanowisku wjazdowym operator sprawdza czy samochód był zaawizowany i jeśli tak, to zezwala mu na wjazd. Na następnym stanowisku PEW ochrona sprawdza samochód i  zezwala na wjazd do punktu za/wyładunku. W punkcie tym operator następnego stanowiska PEW drukuje list przewozowy i auto odbywa całą marszrutę w kierunku przeciwnym. Wszystkie czynności są archiwizowane; program jest wyposażony w bogaty zestaw raportów, ma opcję pracy w  warunkach awaryjnych i współpracuje z nadrzędnymi systemami gospodarki materiałowej. PEW jest systemem przeznaczonym dla dużych zakładów.

 

SCR06 - Następca SCR05

Od dzisiaj w ofercie naszej firmy pojawił się następca czytnika SCR05 (czyli czytnika z klawiaturą i wyświetlaczem) - jest nim, znacznie unowocześniony, SCR06. Nowy czytnik jest przeznaczony do przejść Rejestracji Czasu Pracy (RCP), automatyki przemysłowej, systemów rozliczania zleceń produkcyjnych, kontroli dostępu z podpowiedziami itp.

 

KDSufler - Wizualizacji przechodzących osob

Wprowadzony dzisiaj do sprzedaży program KDSufler umożliwa wyświetlenie na ekranie zdjęć osób, które w danej chwili zbliżają swoje karty do czytników. Program może obsługiwać od jednego do 4 czytników jednocześnie. Zdjęcie wraz z krótkim opisem pojawia się na ekranie natychmiast po użyciu karty. Moduł ten jest przeznaczony do ułatwienia kontroli wizualnej wchodzących osób (portiernie, obiekty sportowe itp.)

 

KDAlarmer - Nadzór drzwi

Alarmer jest niewielkim, bezobsługowym programem rozszerzającym możliwości klasycznego systemu Kontroli Dostępu (KD). Służy on do wizualizacji stanu drzwi (otwarte/zamknięte). Obsługuje dowolną ilość przejść (wybranych przez administratora systemu). Program jest przeznaczony dla wsparcia pracy stróżów nocnych i Ochrony zakładu.

 

 0 [5] 10  15
SELKOD rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy