Termowizja

Termowizja

System IKR-THERM umożliwia kontrolę osób wchodzących i zapewnia praktycznie 100% pewność odsiewu osób z gorączką, nie wymagając przy tym angażowania żadnego personelu – jest całkowicie bezobsługowy. W skład zestawy wchodzą:

  • kamera termowizyjna
  • komputer
  • kalibrator (tzw. black body)
  • kontroler IKR z systemem czasu rzeczywistego (RTOS)

Oprócz tego wymagane są:

  • bramka/kołowrót (jeśli jeszcze nie istnieje na kontrolowanym wejściu)
  • urządzenie inicjujące pomiar
    • czytnik identyfikatorów (praca Kontrolą Dostępu)
    • dozownik płynu dezynfekcyjnego (praca bez Kontroli Dostępu)

Pomiar temperatury rozpoczyna się po użyciu identyfikatora (karty RFID lub drukowanego biletu). Jest możliwe także prostsze rozwiązania: skorzystanie z dozownika płynu; wówczas rezygnujemy z niektórych niżej opisanych możliwości KD/RCP (gdyż system nie potrafi zidentyfikować takiej osoby).

Następnie kamera mierzy temperaturę twarzy, a pogram ocenia, czy nie jest on wyższa od ustalonego progu, i czy pomiar jest poprawny. Pomiar jest natychmiastowy i nie przeszkadza mu ani maseczka, ani przyłbica noszona przez wchodzącego. Jeśli wszystko jest w porządku, to bramka się otwiera i osoba zostaje wpuszczona. Całe zdarzenie zostaje zapisane w bazie danych: czas, miejsce, temperatura, a nawet (opcjonalnie) zdjęcie osoby przechodzącej. Zapisy te można potem przeglądać, wyciągać z nich raporty itp. Jeśli temperatura osoby przekroczyła dopuszczalny próg, to bramka pozostanie zamknięta, a dodatkowa sygnalizacja świetlno-dźwiękowa poinformuje zarówno ją, jak i ewentualny personel, o przyczynie zatrzymania.

Gdy nie udało się zamierzyć temperatury (w momencie pomiaru kamera „nie widziała twarzy”), to bramka nie zostanie otwarta, a sygnalizacja zgłosi, że ta osoba powinna się cofnąć i spróbować przejść jeszcze raz. Będzie ona cofana do skutku, aż uda się ją poprawnie zmierzyć.

W wersji z czytnikiem identyfikatorów można zabronić wstępu osobom nieuprawnionym (i to bez względu na ich temperaturę) oraz wiadomo kto jest właścicielem identyfikatora – co za tym idzie, opisane uprzednio wpisy do bazy danych będą rozszerzone o dane osobowe wchodzącej osoby. To z kolei oznacza, że mogą one być wykorzystane do Rozliczania Czasu Pracy. Jeśli w kontrolowanym obiekcie istnieją już urządzenia Kontroli Dostępu (bramki, kołowroty, czytniki itp.), to można je użyć jako części składowe IKR-THERM.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy