Ważenie i ewidencja pojazdów

Ważenie i ewidencja pojazdów

PEW jest systemem sieciowym służącym do nadzoru ruchu samochodów ciężarowych wjeżdżających na teren zakładu. Firmy transportowe za pomocą modułu intranetowego wpisują do systemu zaplanowane wjazdy tzw. awizacje. Następnie na stanowisku wjazdowym operator sprawdza, czy samochód był zaawizowany i jeśli tak, to zezwala mu na wjazd. Na następnym stanowisku PEW ochrona sprawdza samochód i zezwala na wjazd do punktu za/wyładunku. W punkcie tym operator następnego stanowiska PEW drukuje list przewozowy i auto odbywa całą marszrutę w kierunku przeciwnym. Wszystkie czynności są archiwizowane; program jest wyposażony w bogaty zestaw raportów, ma opcję pracy w warunkach awaryjnych i współpracuje z nadrzędnymi systemami gospodarki materiałowej. PEW jest systemem przeznaczonym dla dużych zakładów.

W ostatnim czasie dokonaliśmy istotnych przeróbek w systemie PEW. Aktualna wersja została wyposażona w moduł wagowy. Oprócz wszystkich dotychczasowych funkcji system obsługuje wagi wjazdowe i wyjazdowe zamontowane w bramach przedsiębiorstwa. W momencie wjazdu samochód jest identyfikowany i ważony, a jego waga jest zapamiętywana. Przy wyjeździe samochód jest ważony ponownie, system wylicza wagę ładunku (różnica pomiędzy masą wyjazdową a wjazdową) i drukuje ją na nalepce przeznaczonej do naklejenia na liście przewozowym. Opisana funkcjonalność jest całkowicie bezobsługowa.

Aby dowiedzieć się więcej o Programie Ewidencji Wjazdów, kliknij tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy