Kadry, płace

Kadry, płace

Dział Kadr i Płac zajmujący się obsługą pracowników istnieje w każdej firmie. Wiele zadań należących do tego działu może być realizowanych i wspomaganych przez system IKR.

Zadania w realizacji których wykorzystuje się system IKR:

Wydawanie karty identyfikacyjnej 

System IKR umożliwia wydanie nowemu pracownikowi identyfikatora, który może być jednocześnie przepustką wejścia do zakładu pracy oraz kartą identyfikacyjną w systemie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Jednocześnie do identyfikatora można przypisać zdjęcie pracownika oraz wysłać uprawnienia na określone przejścia w systemie kontroli dostępu.

Rejestracja czasu pracy 

System IKR zapisuje w bazie danych odczyty kart identyfikacyjnych na wszystkich czytnikach.

Oprogramowanie systemu IKR umożliwia konfigurację i wybór określonych czytników z których rejestracje będą brane do rozliczania czasu pracy pracownika. Można również określić różne tryby pracy czytnika: Wejście/ Wyjście/ Wyjście służbowe/ Wyjście na przerwę/ itp.

 

Rozliczanie czasu pracy

Rejestracje zapisane w bazie danych mogą być wykorzystane do rozliczania czasu pracy w programie Expert, który jest zintegrowany z systemem IKR lub mogą być eksportowane w ustalonym formacie do innych programów kadrowo/płacowych.

System IKR umożliwia obsługę wielu firm na terenie jednego obiektu, a rejestracje z odczytów kart pracowników w jednym czytniku są eksportowane do programów kadrowo/płacowych odpowiednich firm.

Wideo-rejestracja

Wraz z rejestracjami w bazie danych może być zapisane zdjęcie z kamery zrobione w chwili odczytu identyfikatora na czytniku. Rejestracje karty identyfikacyjnej wraz ze zdjęciem z kamery oraz wzorcem zdjęcia pracownika skutecznie zapobiegają praktykom pożyczania kart i próbą oszustwa.

Lista obecności użytkowników

System IKR umożliwia na podstawie rejestracji monitorowanie obecności pracowników na terenie obiektu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna jeżeli chcemy sprawdzić obecność określonej osoby i zlokalizować jej miejsce pobytu.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy