Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

System Identyfikacji Kontroli i Rejestracji firmy Selkod jest zbudowany w oparciu o Kontroler IKR, który pozwala na realizację wszystkich trzech elementów kontroli dostępu:

● Identyfikację

● Kontrol

● Rejestracje zdarzeń

Identyfikacja

osób może być realizowana poprzez karty zbliżeniowe, kody klawiaturowe, linie papilarne palca lub dłoni, które są odczytywane przez odpowiednie czytniki. System IKR obsługuje najczęściej stosowane standardy komunikacji urządzeń identyfikacyjnych: Wiegand, AbaTrack2, RS. W zależności od zastosowanego czytnika system może obsługiwać między innymi karty Mifare, iClass, Unique, Hid, piloty radiowe 433MHz.

Kontrola użytkowników

obiektu jest realizowana przez przydzielenie praw dostępu (wejścia/ wyjścia) do obiektu lub określonego pomieszczenia za pomocą identyfikatorów. Poszczególne osoby mogą mieć prawo dostępu ograniczone pod względem obszarowym, czasowym jak i ilościowym. Elementami wykonawczymi w kontroli dostępu mogą być między innymi elektrozaczepy, zamki elektro-mechaniczne, zwory elektromagnetyczne, kołowroty, zapory (szlabany), siłowniki do bram wjazdowych.

Kontrola obiektu chronionego może być realizowana poprzez monitorowanie sygnałów z różnych czujników (czujnik otwarcia drzwi, czujnik ruchu, obecność w strefie nadzorowanej). Dla każdego z nich można zdefiniować określone reakcje (np. w przypadku czujnika otwarcia drzwi może to być sygnał dźwiękowy z czytnika przypominający o niedomknięciu drzwi po uprawnionym otwarciu lub sygnał alarmowy po włamaniu.

Rejestracja zdarzeń

Realizowana jest w obu metodach kontroli obiektu chronionego. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w Kontrolerze i mogą być przesłane do bazy danych komputera nadrzędnego systemu IKR. Dane te można wykorzystać do uzyskania informacji i raportów o stanie kontrolowanego obiektu, ruchu osób w określonym obszarze oraz ich czasie pracy.

Czytniki bezprzewodowe

Coraz częściej stosowana są w systemach kontroli dostępu. Czytnik RFID z wkładką do drzwi oraz bezprzewodowym połączeniem z kontrolerem IKR jest wygodnym rozwiązaniem nie wymagającym okablowania przy drzwiach. Rozwiązanie z bezprzewodową technologią są szczególnie przydatne w sytuacjach kiedy chcemy zrobić kontrolę dostępu w obiekcie już wykończonym.

Zdalne sterowanie 

urządzeniem wykonawczym kontroli dostępu stanowi wygodne rozwianie w Systemie IKR. Sterowanie może odbywać się z odległości kilkunastu metrów za pomocą pilotów radiowych, które mają swoje numery w systemie podobnie jak karty identyfikacyjne.

Drugą możliwością jest zdalne sterowanie z komputera za pomocą przycisku wyświetlanego na monitorze, funkcja ta jest szczególnie przydatna dla pracowników w dużych obiektach.

Klient dzwoni do pracownika z którym jest umówiony na spotkanie. W rozmowie telefonicznej pracownik potwierdza umówione spotkanie i otwiera przyciskiem z monitora np. drzwi wejściowe lub wjazd na parking. Dodatkowo pracownik może mieć podgląd z kamery na reakcję sterowanych elementów wykonawczych drzwi lub szlabanu.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy