Kontrola  wjazdów

Kontrola wjazdów

Obecnie powszechnie stosuję się systemy kontroli wjazdu na określony obiekt lub parking.
System IKR umożliwia kontrolę wjazdu/wyjazdu pojazdów,  jak również może współpracować z innymi systemami parkingowymi.

Rezerwacja On-line

Do wjazdu na parking lub do garażu  gość może używać tego samego kodu PIN, którego używa do otwierania drzwi swojego pokoju/apartamentu.

Identyfikacja osób i zdalne sterowanie

System IKR niezależnie od kontroli wjazdu/wyjazdu pojazdu na podstawie identyfikatora kierowcy może wyświetlić portierowi zdjęcie jego właściciela oraz zarejestrować zdjęcie wjeżdżającego pojazdu.

Wideo - rejestracja

Portier ma możliwość podglądu obrazu z innych kamer na oddalone miejsca wjazdu/ wjazdu na teren obiektu. System IKR umożliwia zdalne sterowanie otwarciem bramy lub szlabanu oraz zarejestrowanie tych zdarzeń wraz ze zdjęciami.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Moduł SelcamNet-LPR automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów, wykorzystując kamery monitoringu. Innowacyjne algorytmy modułu zapewniają niemal stuprocentową pewność rejestracji przejeżdżający pojazdów. Oprogramowanie optymalizowane jest pod względem poprawności odczytu i przeznaczone jest do systemów o średnim i małym natężeniu ruchu pojazdów (bramy wjazdowe, parkingi, drogi dojazdowe itp.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy