Kontroler IKR
Kontroler IKR

Kontroler IKR

Kontroler IKR przeznaczony jest do sterowania pracą czytników w  systemach elektronicznej kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Zapewnia on Identyfikację, Kontrolę i Rejestrację zdarzeń.
Podczas kontroli obiektu chronionego kontroler monitoruje i  rejestruje sygnały z różnych czujników (czujnik otwarcia drzwi, przycisk itp). Dla każdego z nich można zdefiniować wiele reakcji, które są zapamiętane w kontrolerze. Dzięki temu kontroler automatycznie może sterować elementami wykonawczymi w systemie. Niezależnie od sekwencji sterujących kontroler może sterować czytnikami i ustawiać ich tryby pracy w oparciu o harmonogramy. Dzięki możliwości konfiguracji kontrolera z komputera nadrzędnego system IKR możemy w prosty sposób dopasować do wymagań dla danego obiektu. Rozwiązania te pozwalają na pracę całego systemu bez ciągłej komunikacji z komputerem nadrzędnym i szybką reakcję kontrolera na zdarzenia w nadzorowanym obiekcie.
Podczas kontroli użytkowników obiektu kontroler sprawdza uprawnienia dla każdego identyfikatora (klucza elektronicznego) oraz klawiaturowy kod dostępu. Poszczególne osoby mogą mieć prawo dostępu ograniczone pod względem obszarowym, czasowym i ilościowym.
Wszystkie zdarzenia oraz każda operacja wykonana przy użyciu karty (lub innego identyfikatora) na dowolnym czytniku jest przesyłana do kontrolera i zapisywana w pamięci RAM.
Dane te można wykorzystać do uzyskania różnych informacji i  raportów o stanie obiektu kontrolowanego, ruchu osób w określonym obszarze i ich czasie pracy.

 

Karta katalogowa

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy