Obsługa portierni

Obsługa portierni

Portiernie w biurach, urzędach lub obiektach użyteczności publicznej mają wiele zadań, które mogą być wspomagane lub przejęte przez system IKR. 

Przepustka elektroniczna.
Wydawanie przepustki  w systemie IKR polega na wpisaniu za pomocą klawiatury PC danych personalnych osoby („Gościa”) z dokumentu tożsamości i wydaniu identyfikatora w postaci karty zbliżeniowej. Portier  zaznaczając na monitorze cel wizyty „Gościa” automatycznie nadaje uprawnienia w systemie kontroli dostępu. System IKR monitoruje miejsce i czas poruszania się „Gościa” po obiekcie oraz może sporządzać odpowiednie raporty i ewidencje (gości, interesantów, dostawców)

Gospodarka kluczami.
System IKR wspomaga kontrolę wydawania kluczy. Portier po odczycie karty identyfikacyjnej pracownika widzi na monitorze jego zdjęcie wraz z dodatkową informacją o uprawnieniu do pobierania odpowiednich kluczy. 

 

Identyfikacja osób i zdalne sterowanie

Po rejestracji karty identyfikacyjnej portier widzi na monitorze zdjęcie jej właściciela, co pozwala na identyfikację pracownika. System IKR może także rejestrować z kamery zdjęcie osoby w trakcie odczytu identyfikatora lub innego zdarzenia (np. otwarcia drzwi). Portier ma możliwość podglądu obrazu z innych kamer na oddalone miejsca wejścia lub wjazdu na teren obiektu. System IKR umożliwia zdalne sterowanie otwarciem drzwi lub szlabanu oraz zarejestrowanie tych zdarzeń wraz ze zdjęciami. 

Jedna portiernia dla wielu firm.

Najczęściej na terenie obiektów znajduje się kilka firm. System IKR pozwala na obsługę tych firm w zakresie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (każda firma ma wyłącznie  dostęp do raportów i rejestracji swoich pracowników). Ponadto system IKR wspomaga portiera w zakresie informacji ogólnych (np. obecności danej osoby na obiekcie), obsługi kontroli dostępu dla klientów i dostawców określonej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy