Obsługa szafek

Obsługa szafek

 
Przydział i otwieranie szafek

System ten służy do zarządzania szatnią dowolnej wielkości, przydzielając szafki według zasady: jedna osoba korzysta z tej samej szafki przez cały dzień.  Po pierwszym przyłożeniu karty do czytnika, system znajduje wolną szafkę,  przydziela ją właścicielowi karty, otwiera jej drzwiczki i podaje na wyświetlaczu numer szafki. System zapamiętuje ten przydział i każde następne użycie karty będzie otwierało ciągle tą samą szafkę, aż do końca dnia.

Jeśli drzwi szafki  mechanicznie się zablokują, system zawiadomi o tym administratora systemu.

 
O północy

O północy system kasuje wszystkie przydziały szafek i otwiera ich drzwiczki (aby umożliwić obsłudze kontrolę ich zawartości). Otwieranie szafek jest przeprowadzanie sekwencyjnie (szafka po szafce), aby nie obciążyć zasilania obiektu. Po otwarciu wszystkich drzwiczek system zgłasza serwisowi raport z wykazem szafek z zablokowanymi drzwiczkami.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy