Ochrona

Ochrona

System IKR wspomaga ochronę obiektu  oraz bezpieczeństwo użytkowników a także  może współpracować z systemami  monitoringu wizyjnego, alarmowymi i  p. pożarowymi

Informacja o wchodzących osobach  

Jest to jeden z elementów ochrony obiektu. System IKR umożliwia wyświetlenie na monitorze zdjęcia pracownika podczas odczytu karty identyfikacyjnej  wraz z dodatkową  informacją i sygnalizacją np. o zakazie wejścia na obiekt.  Dla osoby obcej („GOŚĆ”)  w systemie IKR można wystawić przepustkę elektroniczną z automatycznym  wysłaniem uprawnień dostępu na określone przejścia oraz sprawdzeniem listy osób niepożądanych  na obiekcie.

Rejestracje systemu IKR 

Pozwalają na bieżące monitorowanie określonej osoby (tzw. „ścieżki przejścia”) lub wyświetlenie  wszystkich rejestracji danej osoby w określonym czasie i miejscu. Dane te można wykorzystać do uzyskania informacji i raportów o ruchu osób w określonym obszarze oraz  ich czasie pracy.

Monitorowanie  rejestracji sygnałów z czujników 

Monitorowanie czujników (np. czujnik otwarcia drzwi, czujnik ruchu) wspomaga ochronę obiektu. Dla każdego z nich można zdefiniować określone reakcje, (np. w przypadku czujnika otwarcia drzwi może to być sygnał dźwiękowy z czytnika przypominający o niedomknięciu drzwi po uprawnionym otwarciu lub sygnał alarmowy  po włamaniu. Dane te można wykorzystać do uzyskania informacji i raportów o stanie kontrolowanego obiektu.

 

 

Kontrola popisu

Po przyłożeniu karty do czytnika, pracownik musi dokonać własnoręcznego podpisu na specjalnym terminalu (pisząc palcem po ekranie).  Jeśli pracownik nie złoży podpisu, to system nie zezwoli mu na wejście.

Podpis ten zostanie zapisany w bazie danych. Oprogramowanie systemu IKR wyświetli go potem wraz z rejestracją wejścia, umożliwiając porównanie ze wzorcem.

 

 

 

 

Wideo-rejestracja  

Polega na umieszczeniu kamery w okolicy czytnika i sfotografowaniu pracownika w chwili odczytu identyfikatora oraz zapisaniu jego fotografii w bazie danych wraz z rejestracją czasu wejścia/wyjścia. Oprogramowanie systemu IKR wyświetla wraz z rejestracją określonego zdarzenia zdjęcie z kamery oraz zdjęcie właściciela identyfikatora. Kamera umieszczona w odpowiednim miejscu punktu rejestracji może być wykorzystana także do monitoringu wizyjnego CCTV i rejestrować wszystkie osoby lub przejeżdżające pojazdy. 

Lista obecności osób 

Tworzona jest w systemie IKR na bieżąco na podstawie rejestracji kart identyfikacyjnych ich właścicieli. Lista taka ma szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia pożarowego na obiekcie. Ponadto system IKR ma możliwość po potrzymaniu sygnału z centrali p. poż. automatycznego otwarcia określonych przejść ewakuacyjnych.

Wyjście ostatniej osoby 

Jest automatycznie wykrywane i może być sygnalizowane. System IKR może przypomnieć o potrzebie załączenia systemu alarmowego lub uniemożliwić jego włączenie gdy na obiekcie znajdują się jeszcze jakieś osoby.

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy