Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy jest realizowana w oparciu o system IKR firmy Selkod. 

System składa się z czytników kart zbliżeniowych oraz kontrolera IKR, który nadzoruje ich pracę. Czytniki mogą pracować równocześnie w systemie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu lub funkcje te mogą być rozdzielone.

Każdy pracownik posiadający identyfikator w postaci karty zbliżeniowej jest zobowiązany do jego zarejestrowania podczas każdorazowego wejścia-wyjścia z zakładu pracy. Kontroler zapamiętuje numer identyfikatora, datę, czas i miejsce rejestracji. Dane z kontrolera są gromadzone w bazie danych SQL Firebird na serwerze głównym. Wykorzystując te informacje program RCP może sporządzać zestawienia i raporty o czasie pracy poszczególnych pracowników lub dane te mogą być wykorzystane w dowolnym oprogramowaniu poprzez interfejs wymiany danych.

Kontroler IKR oprócz funkcji nadzoru nad czytnikami pełni rolę bufora pamięci rejestracji, dzięki czemu system może pracować bez ciągłej komunikacji z komputerem PC. Komunikacja kontrolera może być realizowana w standardzie RS232, RS485 lub Ethernet. 

Najczęściej w punkcie rejestracji jest jeden czytnik SCR06 lub dwa czytniki np. SCR03 - jeden jako WEJŚCIE drugi jako WYJŚCIE. W przypadku dużej ilości pracowników dla zwiększenia przepustowości można dołączyć dodatkowe czytniki. Czytnik SCR06 posiada wyświetlacz z widoczną datą i godziną oraz klawiaturę umożliwiającą przełączanie kilku trybów pracy czytnika np. wejście / wyjście / wyjście służbowe.
Czytnik SCR03 nie posiada wyświetlacza ani klawiatury, może natomiast pracować w trudnych warunkach atmosferycznych.

Tutaj pobierzesz Czytnik SCR06.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy